Леон Рогальский

Леон Рогальский

Лео́н Рога́льский (польск. Leon Rogalski; 7 января 1806, Вильно — 15 марта 1878, Варшава) — польский писатель, историк, публицист, переводчик, историк литературы.

Труды

  • «Obraz historyi powszechņej od najdawniejszych do najnowszych czaśow» (1842) Том 1 Том 2
  • Historya Napoleona przez Emila Marco de Saint-Hilaire; pomnożona wyjątkami z dzieła tegoż autora pod tytułem: Napoleon w Radzie Stanu i testamentem Napoleona : Z francuzkiego tłumaczył Leon Rogalski. Napoleon I. Bonaparte Enth.: Bonaparte, Napoleon I. - Testament Napoleona (1846)
  • «Dzieje Krzyżaków oraz ich stosunki z Polska, Litwę i Prussami, poprzedzone rysem dziejów wojen krzyżowych, czerpane z najlepszych źródeł» (Варшава), Том 1 (1846) Том 2 (1846)
  • «Dzieje Jana III Sobieskiego, króla polskiego, wielkiego ksie̜cia litewskiego» (1847),
  • «Przegląd Dwóch Sẃiatów» (1849), T.1, z.1 (1849), T.1, z.2 (1849-50), T.1, z.3 (1849) + spis treści, T.2, z.4 (1850), T.2, z.5 (1850), T.2, z.6 (1850)
  • «Piotr Wielki i jego wiek» (1851),
  • «Dzieje księztw nad-dunajskich to jest: Multan i Wołoszczyzny, podług » Том 1 (1861), Том 2 (1861)
  • «Dzieje Polski opowiedziane w kròtkości» (1864),
  • «Historyja literatury polskiéj» (1870—71). Том 1 (1871) Том 2 (1871)
Категории
: